Privacyverklaring

Marveld Recreatie is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Marveld Recreatie persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Marveld Recreatie zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Marveld Recreatie
Rated 5/5 based on 1035 customer reviews