Logo Marveld

Algemene voorwaarden en bepalingen

Bungalows / Camping / ApartHotel

Huisregels recreatiepark Marveld

 • Voor een juiste administratie is het noodzakelijk, dat alle bezoekers (ook logé’s van gasten) zich bij aankomst melden.
 • Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs kunt tonen.
 • Bij inschrijving verklaart men tevens akkoord te gaan met het gehele reglement van orde.
 • Voor uw eigen veiligheid en voor die van de andere gasten geldt op het terrein en op de toegangsweg een maximumsnelheid van 10 km per uur.
 • Bromfietsers dienen de motor af te zetten.
 • Na 22.00 uur mogen op het terrein geen auto’s, motoren, enz. meer rijden. Vanaf dat tijdstip tot de volgende morgen 7.00 uur wordt van de nachtrust genoten.

Groepen op aanvraag

Betreft de reservering een aantal personen die tezamen als groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is degene die reserveert verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken. Degene die reserveert, is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, niet alleen voor hemzelf, maar voor alle aangemelde leden die deel uitmaken van zijn groep. Verblijf van groepen is op MARVELD RECREATIE BV in beperkte mate mogelijk. De keuze m.b.t. de ligging van de bungalows en de kampeerplaatsen is beperkt. Groepen dienen bij aankomst bij de receptie voor het gehuurde een waarborgsom (bedrag in onderling overleg vast te stellen) per groep te betalen.

Jongeren

Alleenreizende jongeren worden niet in de verhuurobjecten van het bungalowpark, het hotel en op de camping toegelaten.

Bezoekers

Indien u bezoekers ontvangt, dan verzoeken wij u dit bij de receptie te melden en hiervoor betaalt u het bezoekerstarief. Wij wijzen u erop, dat u verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw bezoekers. Bezoekers dienen uiterlijk 22.00 uur het terrein te hebben verlaten. Auto’s van bezoekers worden geparkeerd op de parkeerplaats of buiten het terrein.

Klachten

Ondanks alle organisatie en zorg is het mogelijk dat u een klacht heeft. U dient zich dan direct met uw opmerking of klacht bij de receptie te melden, teneinde deze op te lossen. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, heeft u tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij MARVELD RECREATIE BV waar de klacht alsnog grondig wordt onderzocht.

Aansprakelijkheid

MARVELD RECREATIE BV is niet aansprakelijk voor:

 • Schade of letsel, ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein.
 • Schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.
 • Schadeclaims, voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
 • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
 • Het onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen en geeft geen recht op restitutie.

Algemeen voorbehoud

De prijzen zijn inclusief BTW, exclusief toeristenbelasting en milieuheffingen. Bij wijziging hiervan behouden wij ons het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Op alle prijzen in deze brochure zijn wijzigingen voorbehouden. Fouten of vergissingen in deze brochure binden ons niet. Verder zijn de Voorwaarden Landrecreatie van de Recron van toepassing.

Reservering

De reservering van een object kan rechtstreeks via Internet of telefonisch bij MARVELD RECREATIE BV geschieden. ‘s Morgens vanaf 8.30 uur tot ‘s avonds 17.30 uur zijn wij hiervoor bereikbaar. Zaterdag en zondag vanaf 9.00 tot 17.00 uur. U ontvangt uw reserveringsbewijs/factuur uiterlijk 1 week na aanvraag van de reservering. Dit reserveringsbewijs is uw bewijs van boeking.

Voorkeur

Heeft u voorkeur ten aanzien van ligging, meerdere bungalows naast elkaar of een bepaald nummer, dan kunt u tegen betaling een voorkeursboeking doen.

Betaling bungalow/camping/aparthotel

Bij reservering dient 50% van de huursom binnen 14 dagen na reservering te worden betaald. Het restantbedrag dient uiterlijk één maand voor aanvang van het verblijf in ons bezit te zijn.

Annulering

Door het deelnemen aan een annuleringskostenverzekering kunt u zich vrijwaren van de kosten van een eventuele annulering. Heeft u geen verzekering afgesloten en u annuleert het gehuurde object, dan worden de annuleringsregels volgens Artikel 6 van de Recron Voorwaarden Landrecreatie toegepast die vermeld staan op www.marveld.nl of aan de receptie verkrijgbaar zijn. Een annuleringsverzekering kan tot maximaal twee weken na reservering worden afgesloten.

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kan vanaf 15.00 uur het gehuurde object betrokken worden. Bij aankomst ontvangt u bij de receptie de sleutel en andere voor u van belang zijnde informatie. Op de dag van vertrek dient men uiterlijk voor 10.30 uur het gehuurde object te hebben verlaten.

Eindschoonmaak bungalow

Verplicht linnen en schoonmaak
Uw bungalow wordt bij vertrek door ons schoongemaakt. U kunt volstaan met uw bungalow bezemschoon achter te laten, de afwas te doen en de koelkast schoon te maken. De dekbedden legt u opgevouwen op de bedden en de lakens doet u in een sloop. De vuilniszak deponeert u in de container. Bedlinnen in een sloop in de hal zetten.

Bewoning appartement/bungalow
Gebruik en bewoning maximaal door het aantal personen waarvoor de accommodatie is ingericht. In de accommodaties is een volledige inventaris aanwezig.

Bedlinnenpakket/kindermeubilair bungalow
Bij aankomst in uw bungalow, huisje of caravan liggen bedlinnenpakketten klaar. Wilt u tijdens uw verblijf uw bed verschonen, dan zijn er bij de receptie bedlinnenpakketten te huur. Dit pakket bestaat uit een hoeslaken, een onderlaken en een kussensloop (één-persoons) Een extra kindermeubilair (campingbedje + kinderstoel) kunt u tegen betaling bijboeken tot 1 dag voor aankomst. Het dekbedje en bedlinnen voor het campingbedje dient u zelf mee te brengen.

Auto bungalowterrein

Bij elke bungalow, huisje of stacaravan mag max. 1 personenauto worden geparkeerd. Bij de vakantiewoningen zijn 2 auto’s toegestaan en bij de vijvervilla’s zijn 3 parkeerplaatsen. De overige auto’s dienen op de parkeerplaats te worden geplaatst.

Huisdieren

Gekooide huisdieren mogen gratis mee. Per gehuurd object mag max. 1 ander huisdier mee tegen betaling. Op het terrein dient de hond aan de lijn te worden gehouden en het dier moet buiten het park worden uitgelaten. In het hotel en type Hooiberg/LVV8/HB50 zijn huisdieren niet toegestaan. In onze hoofdgebouwen worden geen huisdieren toegelaten m.u.v. de Bar Bowling en de binnenplaats.

Jaarplaatsen camping

Belangrijk:

 • Een jaarplaats geldt uitsluitend voor de plaatshouder en zijn in huis wonende gezinsleden, één kampeermiddel inclusief normale voortent en 1 personenauto. Bovendien zijn bij de tarieven inbegrepen de toegang tot het verwarmde openluchtzwembad, de speeltuin en de vis- en roeivijvers.
 • Gebruik door andere personen dan de aanvrager en zijn thuiswonende gezinsleden is toegestaan na overleg met de leiding en na betaling van het etmaaltarief.
 • Voordat de tent of caravan wordt geplaatst, dient men zich op het kantoor te melden.
 • Indien u uw caravan verkoopt en het terrein verlaat, dient u uw jaarplaats leeg op te leveren.
 • Doorverkoop van uw caravan op de plaats is niet toegestaan.

Jaarplaatsen:

 • Bij een jaarplaats moet 50% van het totale bedrag binnen een maand of voor 1 februari als garantiesom gestort worden. Mocht er binnen dit tijdvak geen betaling zijn ontvangen, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd.
 • Het restant dient u vóór 1 mei te betalen. Is op 1 juni het verschuldigde bedrag niet geheel betaald, dan treedt de annuleringsregeling in werking en vervalt het recht op de gereserveerde plaats.
 • Bij tussentijdse ontruiming van de jaarplaats, vindt geen restitutie plaats.